Kategorie


Vybrané výrobky Fondu Sidus
můžete zakoupit i v síti lékáren


» Zakládací listina
Zakládací listina

Rozhodnutí o změně právní formy z obecně prospěšné společnosti na ústav (dokument pdf)

 

Usnesení o zápisu Fondu Sidus, z.ú. (dokument pdf)