Kategorie


Vybrané výrobky Fondu Sidus
můžete zakoupit i v síti lékáren


» Adéla Marková, 11.11.2015

Dne 11. 11. 2015 byl předán finanční dar ve výši 5 030,- Kč Adéle Markové na zakoupení příslušenství k polohovacímu zařízení X Panda.