Kategorie


Vybrané výrobky Fondu Sidus
můžete zakoupit i v síti lékáren


» Richard Nabělek, 19.11.2015

Dne 19. 11. 2015 byl předán finanční dar ve výši 19 180,- Kč Richardu Nabělkovi na zakoupení tříkolky LOPED.