Kategorie


Vybrané výrobky Fondu Sidus
můžete zakoupit i v síti lékáren


» Vojtěch Zatloukal, 9.2.2016

Dne 9. 2. 2016 byl předán finanční dar ve výši 10 000,- Kč Vojtěchu Zatlukalovi na zakoupení terapie Kosmík.