Kategorie


Vybrané výrobky Fondu Sidus
můžete zakoupit i v síti lékáren


» Lucie Černá, 17.8.2016

Dne 17. 8. 2016 byl předán finanční dar ve výši 10 000,- Kč Lucii Černé na zakoupení speciálního kola.