Kategorie


Vybrané výrobky Fondu Sidus
můžete zakoupit i v síti lékáren


» Matyáš Novák,13.9.2016

Dne 13. 9. 2016 byl předán finanční dar ve výši 10 000,- Kč Matyáši Novákovi na zakoupení neurorehabilitačního programu TheraSuit 10 v Centru hájek z.ú.