Kategorie


Vybrané výrobky Fondu Sidus
můžete zakoupit i v síti lékáren


» Jan Beránek, 14.6.2017

Dne 14. 6. 2017 byl předán finanční dar ve výši 3 500,- Kč Janu Beránkovi na pobyt na letním táboře pro děti s handicapem.