Kategorie


Vybrané výrobky Fondu Sidus
můžete zakoupit i v síti lékáren


» Michaela Vosátková, 16.6.2017

Dne 16. 6. 2017 byl předán finanční dar ve výši 4 626,- Kč Michaela Vosátkové na zakoupení dobíjecích  akumulátorů  ke zvukovému procesoru kochleárního implantátu.

 

.......

 

NWE4M