Kategorie


Vybrané výrobky Fondu Sidus
můžete zakoupit i v síti lékáren


» Anja Grznárová, 16.6.2017

Dne 16. 6. 2017 byl předán finanční dar ve výši 17 000,- Kč Anje Grznárové na zakoupení příložní elektronické lupy LOOKY.

......

Mail 26.6.2017

Dobrý den. Srdečně zdravím do Fondu Sidus. Děkujeme za poskytnutí příspěvku na nákup lupy. Lupa již přišla a je skvělá. Dcera ji ve škole bude hodně používat.

Ještě jednou srdečné díky. Naďa Grznárová