Kategorie


Vybrané výrobky Fondu Sidus
můžete zakoupit i v síti lékáren


» Sebastian Šlambor,11.7.2017

Dne 11. 7. 2017 byl předán finanční dar ve výši  15 500,- Kč Sebastianovi Šlamborovi na úhradu letního rehabilitačního pobytu včetně doprovodu