Kategorie


Vybrané výrobky Fondu Sidus
můžete zakoupit i v síti lékáren


» Adam Svoboda, 8.2.2018

Dne 8. 2. 2018 byl předán finanční dar ve výši  6 153,- Kč  Adamovi Svobodovi, jako doplatek na zakoupení zádržného systému.