Kategorie


Vybrané výrobky Fondu Sidus
můžete zakoupit i v síti lékáren


» Anabela Vlkošová, 24.7.2018

Dne 24. 7. 2018 byl předán finanční dar ve výši 10.000,- Kč Anabele Vlkošové na zakoupení ortotického obleku Theratogs.