Kategorie


Vybrané výrobky Fondu Sidus
můžete zakoupit i v síti lékáren


» Hynek Skůra 20.7.2015

Finanční dar pro Hynka Skůru ve výši 13 578,- Kč byl předán dne 20.7.2015 na zakoupení MYGO sedačky.