Kategorie


Vybrané výrobky Fondu Sidus
můžete zakoupit i v síti lékáren


» Jan Kozlík 28.7.2015

Finanční dar pro Jana Kozlíka ve výši 3 000,- Kč byl předán 28. 7. 2015 na zakoupení fyzioterapie u firmy FYZIOTERAPIE-DEBOWSKI.