Kategorie


Vybrané výrobky Fondu Sidus
můžete zakoupit i v síti lékáren


» Šimon Vašek 12.8.2015

Dne 12.8.2015 byl předán finanční dar ve výši 16 000,- Kč pro Šimona Vaška na zakoupení zdravotnických pomůcek a rehabilitaci.