Kategorie


Vybrané výrobky Fondu Sidus
můžete zakoupit i v síti lékáren


Mail 27. 6. 2018

Dobrý den,

dovolte, abych Vašim jménem poděkovala všem donátorům Fondu Sidus, jehož prostřednictvím se naší rodině dostalo finanční podpory, za niž jsme mohli nakoupit pro Sárinku a Kubíka vyšetřovací rukavice.

Přejeme všem vše dobré, hlavně zdraví.

Martin a Monika Zavadilovi - rodiče