Kategorie

ZELNÍČKOVI nyní s dárkem zdarma

Vybrané výrobky Fondu Sidus
můžete zakoupit i v síti lékáren


O NÁS » Výroční zprávy » Rok 2022

Výroční zpráva Fondu Sidus, z.ú. za rok 2022

  1. Úvod
  2. Organizační struktura ústavu
  3. Výzva Fondu Sidus, z.ú. a výsledky práce v roce 2022
  4. Projekty Fondu Sidus, z.ú. v roce 2022
  5. Projekt Zdravé výživy
  6. Poděkování partnerům
  7. Finanční část

1.  ÚVOD

Rok 2022 byl pro Fond Sidus, z.ú. sedmnáctým rokem činnosti. Uspořádali jsme projekty pro mateřské, základní i střední školy. Pro pražské školy z projektu zdravé výživy jsme již podvanácté vyráběli kvašenou zeleninu.

2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FONDU SIDUS
   (Základní údaje) stav k 31.12.2022

Název :        Fond Sidus, z.ú.
Adresa:        Primátorská 40, 180 00, Praha 8
Založen:      25.8.2006

Zakladatelé:
                    Milan Nemček,     trvalý pobyt Praha 6
                    Ing. Pavel Přikryl, trvalý pobyt Praha 3
Registrace:   
                    Fond Sidus, z.ú. je veden pod spisovou značkou U 146 u Městského soudu v Praze

IČO:            27591433
Číslo účtu veřejné sbírky S-MHMP/1476620/2015: ČSOB, a.s. 1566666156/0300

Řídící orgány společnosti

Statutární orgán
Ředitel společnosti: Milan Nemček
Správní rada (SR)
Předseda:     MUDr. Jana Šmehlíková
Členové:       Jana Merkner
                     Ing. Ivana Matějková
Revizor (R)
Členové:       Filip Horák
            

Zaměstnanci společnosti:
Milan Nemček          - ředitel
Ing. Pavel Přikryl      - manažer projektů
Dorota Vystavělová  - vedoucí kanceláře
Kateřina Joudalová  - vedoucí provozu

3. VÝZVA FONDU SIDUS, Z.Ú. A VÝSLEDKY PRÁCE V ROCE 2022

V rámci Výzvy Fondu Sidus jsme obdrželi 49 žádostí o pomoc. Vyhověli jsme všem žádostem a podpořili tedy 49 žadatelů.

V roce 2022 Fondu Sidus uhradil 58 darů v celkové výši 315.556 Kč.

Výtěžek ze sbírky byl v roce 2022 použit pro pomoc:

rok

datum

jméno

dar

2022

15.12.2022

Magdaléna Marie Poulová

5 000 Kč

2022

28.11.2022

Marie Mašatová

5 000 Kč

2022

28.11.2022

Monika Viktorínová

2 160 Kč

2022

10.11.2022

Milan Řezáč

5 000 Kč

2022

10.11.2022

Patricie Poláčková

15 000 Kč

2022

19.10.2022

Edvin a Theodor Sommer

10 000 Kč

2022

13.10.2022

Štěpán Balák

5 000 Kč

2022

13.10.2022

Alexandra Hlochová

3 600 Kč

2022

13.10.2022

Bohuslav Truhlant

10 000 Kč

2022

13.10.2022

Lukáš Novotný

4 933 Kč

2022

4.10.2022

Štěpán Moravec

6 000 Kč

2022

20.9.2022

Oleksandra Babynets

7 000 Kč

2022

20.9.2022

MŠ Sobotka

3 987 Kč

2022

20.9.2022

Denisa Soukupová

2 000 Kč

2022

31.8.2022

ZŠ a MŠ Vranova Lhota

9 051 Kč

2022

31.8.2022

Kateřina Hrachová

7 800 Kč

2022

25.8.2022

Iva Adlová

12 000 Kč

2022

10.8.2022

Monika Viktorinová

2 934 Kč

2022

9.8.2022

Elen Miczová

9 800 Kč

2022

9.8.2022

Jan Kozák

5 000 Kč

2022

15.7.2022

Ondřej Kanovský

6 000 Kč

2022

15.7.2022

Petr Zacha

2 000 Kč

2022

15.7.2022

Petra Bielá

13 500 Kč

2022

15.7.2022

Anna Stehlíková

10 000 Kč

2022

15.7.2022

Vítězslav Souček

5 000 Kč

2022

15.7.2022

Lukách Vachek

5 800 Kč

2022

12.7.2022

Albert Konovalov

4 990 Kč

2022

4.7.2022

Adam Číž

5 000 Kč

2022

4.7.2022

Roman Tříska

3 000 Kč

2022

4.7.2022

MŠ Strojařů, třída Motýlci

4 650 Kč

2022

4.7.2022

Šťěpánka Danielová

619 Kč

2022

4.7.2022

Šťěpánka Danielová

2 578 Kč

2022

4.7.2022

Patrik Čížek

3 904 Kč

2022

4.7.2022

Ella Bednaříková

5 600 Kč

2022

16.6.2022

Sofie Sirotková

5 000 Kč

2022

16.6.2022

Ellie Holá

2 801 Kč

2022

16.6.2022

Ellie Holá

1 848 Kč

2022

16.6.2022

Štěpán Pustka

2 799 Kč

2022

16.6.2022

Jasmína Hofmanová

4 390 Kč

2022

16.6.2022

Edvin Almqvist

5 000 Kč

2022

16.6.2022

Matouš Turner

2 899 Kč

2022

16.6.2022

Ema Grofiková

6 250 Kč

2022

16.6.2022

Jakub Komrzi

2 000 Kč

2022

16.6.2022

Karolina Dejová

2 000 Kč

2022

8.6.2022

Karolina Stiborová

7 000 Kč

2022

8.6.2022

Oliver Pechal

10 000 Kč

2022

6.6.2022

Simon Heryán

12 300 Kč

2022

6.6.2022

Dan Effenberger

12 000 Kč

2022

6.6.2022

Martin Novák

6 250 Kč

2022

15.3.2022

David Strmeň

2 185 Kč

2022

7.3.2022

Daniel Trdla

5 000 Kč

2022

7.3.2022

Hana Musilová

728 Kč

2022

7.3.2022

Trifon Konstantinov

3 000 Kč

2022

7.3.2022

Denisa Soukupová

2 000 Kč

2022

2.2.2022

Tomáš Feitl

4 000 Kč

2022

1.2.2022

Linda Kotrbáčková

3 000 Kč

2022

19.1.2022

Michal Gottwald

4 200 Kč

2022

6.1.2022

Natálie Lebedová

5 000 Kč

Darovací smlouvy, dokumenty a příběhy k darům naleznete na našich stránkách www.fondsidus.cz v rubrice „Výsledky“.

4. PROJEKTY FONDU SIDUS V ROCE 2022

Pro mateřské školy (4.1., 4.2.), základní i střední školy (4.3.) jsme  připravili následující projekty:

4.1. JARO 2022: Pro děti jsme připravili projekt zábavných masek. Z každé sady si děti mohou samy vytvořit čtyři masky zvířátek a pohádkových postav (nebo jejich kombinace dle své fantazie).

4.2. PODZIM 2022: Lepíci v české přírodě. Letošní díl děti zavedl do tajů přírody a učil je její rozmanitosti. Správným umisťováním samolepek vytvořily ekosystémy lesa, louky, rybníku a statku nebo se smály při vytváření vtipných obrazů dle své fantazie.

4.3. PODZIM 2022: Pro studenty máme moderní přívěsky na klíče nebo na batoh. Přívěsek je v pěti barvách (modrá, zelená, růžová, oranžová a černá) a je na něm motto „Měním sebe – měním svět“.

Motto "Měním sebe - měním svět" připomíná, že opravdu záleží na samostatném myšlení, na zodpovědnosti za vlastní chování a vztahy s ostatními.

5. PROJEKT ZDRAVÉ VÝŽIVY

Dvanáctým rokem probíhal projekt zdravé výživy – Živá strava dětem. Principem je zásobování pražských základních, mateřských a středních škol kvašenou zeleninou vlastní výroby. Projekt je velmi úspěšný a pomáhá dětem ke zdravým stravovacím návykům. V roce 2022 se zapojily opět nové školy.

Mimo projekt Zdravé výživy dodáváme naši kvašenou zeleninu do prodejen zdravé výživy a restaurací. Věříme, že se nám v následujícím roce podaří projekt zdravé výživy obnovit v původní podobě.

6. PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM

Vážení a milí, vy, kteří realizujete naši veřejnou sbírku – vedení škol, učitelé, vychovatelé, žáci, studenti a rodiče!

Uvědomujeme si, že spolupráce s námi je nad rámec vašich povinností, že se jí věnujete dobrovolně a z vlastní iniciativy. Ceníme si toho zejména s ohledem na fakt, že většina z vás s námi spolupracuje dlouhodobě a pravidelně již od roku 2006. Děkujeme a těšíme se na další společné projekty.

Děkujeme paní ilustrátorce Vendule Hegerové za každoroční skvělou spolupráci a za krásné ilustrace a nápady do našich publikací a her.

Děkujeme paní JUDr. Lence Deverové za právní pomoc Fondu Sidus, z.ú.

Děkujeme společnosti Pharmos, a.s. za partnerství a prodej našich výrobků.

Děkujeme ČSOB, a.s. za podporu našich projektů.

Děkujeme dceřiné společnosti Fondu Sidus distribuce, s.r.o. za finanční dar.

7. FINANČNÍ ČÁST

7.1. Příloha účetní závěrky

7.2. Vybrané údaje z Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty