Kategorie

ZELNÍČKOVI nyní s dárkem zdarma

Vybrané výrobky Fondu Sidus
můžete zakoupit i v síti lékáren


Pediatrické oddělení Nemocnice Na Bulovce

Dětské oddělení na Bulovce funguje jako samostatné pracoviště nemocnice od 1.října 1949. V roce 1996 se oddělení přestěhovalo z původního umístění do nově zbudovaného pavilonu (č. 15), kde sídlí společně s Gynekologicko-porodnickou klinikou, Neonatologickým oddělením a Klinikou plastické chirurgie. Někdejších 124 lůžek bylo postupně sníženo na 30 lůžek včetně 5 lůžek nižší intenzivní péče. V současné době disponujeme také dvěma nadstandardními pokoji, které jsou přednostně obsazovány kojenými dětmi s matkou.

V ambulantní i lůžkové části oddělení pečujeme o  děti od  novorozeneckého věku do 19 let. Ambulantní složka je rozdělena na všeobecnou ambulanci a ambulance specializované. K našim zaměřením patří onemocnění dýchacích cest, alergie, bronchiální astma, onemocnění trávicího traktu, ledvin a močových cest a endokrinní choroby. Externisty je zajištěna i péče kardiologická a péče dětského neurologa. Naši lékaři zajišťují pediatrickou konsiliární službu pro celou fakultní nemocnici.

V rámci specializovaných ambulancí běží na Dětském oddělení dlouhodobě endoskopický program se zaměřením na choroby dýchacích cest a plic a zažívacího traktu (fibrobronchoskopie, fibrogastroduodenoskopie). Provádíme také funkční vyšetřování plic (spirometrie, zátěžové testy).

Na lůžkovém oddělení poskytujeme standardní pediatrickou péči a na intenzivních lůžkách  se staráme o pacienty, kteří vyžadují vyšší úroveň ošetřovatelské péče, monitorování či léčebného zajištění infúzemi, kyslíkem či intravenózními léky.

V roce 2009 jsme  hospitalizovali asi 2400 pacientů, z toho asi 2/3 dětí a jednu třetinu doprovázejících matek.  Na ambulancích jsme v témže roce ošetřili 23.500 pacientů.

Dětské oddělení Nemocnice Na Bulovce je školicím pracovištěm jak v pregraduální, tak v postgraduální výuce. Na oddělení absolvují své pediatrické stáže studenti dvou lékařských fakult. Oddělení je akreditovaným pediatrickým pracovištěm, kde probíhá předatestační příprava lékařů v základním oboru pediatrie a specializační příprava  v oboru alergologie.

Ambulantní část Dětského oddělení

  • Dětská všeobecná ambulance
  • Obecná pediatrie
  • Gastroenterologická ambulance
  • Nefrologická ambulance
  • Pneumologická ambulance
  • Funkční laboratoř
  • Ambulance alergologie a klinické imunologie
  • Endokrinologická ambulance

Kontakt:

Primář:             MUDr. Ivan Peychl. telefon: 26608 2384,2607, 3235 email: ivan.peychl@bulovka.cz
sekretariát:       Olga Janisková, telefon: 26608 2607 email: olga.janiskova@bulovka.cz