Kategorie

ZELNÍČKOVI nyní s dárkem zdarma

Vybrané výrobky Fondu Sidus
můžete zakoupit i v síti lékáren


O NÁS » Veřejná sbírka

Na přímou žádost Magistrátu hlavního města Prahy a dle § 4 zákona č. 117/2001 Sb., musíme platby, které obsahují kromě finančních prostředků určených přímo na veřejnou sbírku také úhradu za výrobky a DPH, poukázat na jiný než sbírkový účet (1573333157/0300), a posléze pouze částku veřejné sbírky poukázat na účet k tomu určený (1566666156/0300). Tento postup je v souladu se zákonem o veřejných sbírkách a vyhovuje žádosti Magistrátu hlavního města Praha.

Osvědčení o aktuální Veřejné sbírce Fondu Sidus

Schválení vyúčtování sbírky S-MHMP/958815/2012

Výsledky - Informace o finančních darech Fondu Sidus