Kategorie


Projekty MŠ - Barevný rok
Úkoly ke stažení

Vybrané výrobky Fondu Sidus
můžete zakoupit i v síti lékáren


Mail 23. 5. 2019

Poděkování ZŠ v Prostějově za finanční dar pro Jakuba Gregora

Mail 28. 3. 2019

Vážený pane řediteli, 
Vážená paní Vystavělová,
Sláva Bohu že jste a že nám s našimi dětmi pomáháte. Děkuji za váš dar který jsem použila na uhrazení rehabilitačního pobytu dcery v centru Arpida.
Přeji z celého srdci pevné zdraví a spokojenosti v osobním životě.
S pozdravem,
Krasimira Soukupová, maminka Denisy Soukupové

Mail 3. 12. 2018

Hezký den,
včera jsem odeslal na Váš účet 8.000,- Kč za 200 ks prodaných záložek. Splnili jsme a prodali všechno.
Sbírka byla provedená a uspořádaná naším žákovským parlamentem. Dětem se záložky moc líbily, nejvíce zvířátkové. Celou akci si připravili žáci úplně samostatně. Společně jsme si i popovídali o charitativních akcích a důležitosti pomáhání ostatním.
Posílám i nějaké fotky.
Děkujeme za rok zase Na shledanou!
Dana Šafránková
ZŠ T.G. Masaryka Poděbrady