Kategorie


Vybrané výrobky Fondu Sidus
můžete zakoupit i v síti lékáren


Fond Sidus, z.ú. vložil na vlastní sbírkové konto

39.100,- Kč (nad rámec veřejné sbírky) za prodej kvašené zeleniny.
Děkujeme školám i veřejnosti za nákup našich domácích výrobků z kvašené zeleniny.