Kategorie

ZELNÍČKOVI nyní s dárkem zdarma

Vybrané výrobky Fondu Sidus
můžete zakoupit i v síti lékáren


O NÁS » Výroční zprávy » Rok 2021

Výroční zpráva Fondu Sidus, z.ú. za rok 2021

  1. Úvod
  2. Organizační struktura ústavu
  3. Výzva Fondu Sidus, z.ú. a výsledky práce v roce 2021
  4. Projekty Fondu Sidus, z.ú. v roce 2021
  5. Projekt Zdravé výživy
  6. Poděkování partnerům
  7. Finanční část

1.  ÚVOD

Rok 2021 byl pro Fond Sidus, z.ú. šestnáctým rokem činnosti. Uspořádali jsme projekty pro mateřské, základní i střední školy. Pro pražské školy z projektu zdravé výživy jsme již pojedenácté vyráběli kvašenou zeleninu.

2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FONDU SIDUS

     (Základní údaje) stav k 31.12.2020

Název :          Fond Sidus, z.ú.

Adresa:          Primátorská 40, 180 00, Praha 8

Založen:        25.8.2006

Zakladatelé:

                        Milan Nemček,     trvalý pobyt Praha 6

                        Ing. Pavel Přikryl, trvalý pobyt Praha 3

Registrace:  

Fond Sidus, z.ú. je veden pod spisovou značkou U 146 u Městského soudu v Praze

IČO:                27591433

Číslo účtu veřejné sbírky S-MHMP/1476620/2015: ČSOB, a.s. 1566666156/0300

 

Řídící orgány společnosti

Statutární orgán

Ředitel společnosti: Milan Nemček

Správní rada (SR)

Předseda:     MUDr. Jana Šmehlíková

Členové:       Jana Merkner

                     Ing. Ivana Matějková

Revizor (R)

Členové:       Filip Horák

                       

Zaměstnanci společnosti:

Milan Nemček          - ředitel

Ing. Pavel Přikryl      - manažer projektů

Dorota Vystavělová  - vedoucí kanceláře

Kateřina Joudalová – vedoucí provozu

 

3. VÝZVA FONDU SIDUS, Z.Ú. A VÝSLEDKY PRÁCE V ROCE 2021

V rámci Výzvy Fondu Sidus jsme obdrželi 57 žádostí o pomoc. Vyhověli jsme 42 žádostem.

V roce 2020 Fondu Sidus uhradil 36 darů v celkové výši 124.199 Kč.

 

Výtěžek ze sbírky byl v roce 2021 použit pro pomoc:

rok

datum

jméno

dar

2021

20.12.2021

Lili Mišunová

4 160 Kč

2021

22.11.2021

Monika Viktorinová

1 400 Kč

2021

16.11.2021

Dominik Hruštinec

3 000 Kč

2021

16.11.2021

Anna Hašková

3 000 Kč

2021

16.11.2021

Monika Viktorinová

1 980 Kč

2021

19.10.2021

František Štolfa

4 260 Kč

2021

19.10.2021

Erik Molek

2 000 Kč

2021

19.10.2021

Tomáš Havlíček

5 000 Kč

2021

29.9.2021

Jakub Strýček

7 579 Kč

2021

13.9.2021

MŠ Sobotka

1 827 Kč

2021

13.9.2021

Pavol Kucharik

1 600 Kč

2021

31.8.2021

Ondřej Došek

5 890 Kč

2021

31.8.2021

MŠ Strojařů, třída Motýlci

5 090 Kč

2021

10.8.2021

Nela Zámečníková

1 627 Kč

2021

10.8.2021

Roman Tříska

3 000 Kč

2021

10.8.2021

Kristián Škroch

3 000 Kč

2021

10.8.2021

Nina Uhlířová

3 000 Kč

2021

2.8.2021

Petr Bobál

5 000 Kč

2021

2.8.2021

Vít Havlíček

1 537 Kč

2021

2.8.2021

Vít Havlíček

3 200 Kč

2021

2.8.2021

Jonáš Roman Urban

4 000 Kč

2021

2.8.2021

Klára Martínková

2 950 Kč

2021

2.8.2021

Anna Marie Nováková

1 832 Kč

2021

16.7.2021

Jessica Musilová

3 000 Kč

2021

16.7.2021

Adam Peška

3 133 Kč

2021

14.7.2021

Leona Plintová

4 000 Kč

2021

14.7.2021

Tomáš Fiala

5 000 Kč

2021

8.7.2021

Matěj Ščibran

5 000 Kč

2021

8.7.2021

Daniel Trdla

3 000 Kč

2021

2.7.2021

Leo Müller

5 000 Kč

2021

2.7.2021

Petr Bořík

2 599 Kč

2021

2.7.2021

Jakub Silný

2 400 Kč

2021

23.6.2021

Karolina Dejová

5 000 Kč

2021

23.6.2021

Aneta Němcová

3 000 Kč

2021

9.3.2021

Denisa Soukupová

2 135 Kč

2021

21.1.2021

Tobiáš Pekárek

5 000 Kč

 


Darovací smlouvy, dokumenty a příběhy k darům naleznete na našich stránkách www.fondsidus.cz v rubrice „Výsledky“.

4. PROJEKTY FONDU SIDUS V ROCE 2021

Pro mateřské školy (4.1., 4.2.), základní i střední školy (4.3.) jsme  připravili následující projekty:

 4.1. JARO 2021:

Pro děti jsme připravili projekt Magnetické záložky s motivy ovoce a zeleniny.

4.2. PODZIM 2021:  

Soubor her Zelníčkovi – soběstačná rodina. Děti se při hraní zábavnou formou učí základy pěstování a zpracování zdravých potravin i chovu hospodářských zvířat.

Nejprve si děti doplňují obrázkové čtení a seznamují se s životem rodiny Zelníčkových během celého roku. Na základě vyprávění mohou tvořit různé situace na hracím plánu. Sada her dále obsahuje cca 150 samolepek, omalovánky, hádanky, magnetku na památku i třeba básničku.

4.3. PODZIM 2021:

Letos jsme si pro studenty připravili praktické propisky v pěti barvách.

Motto „Měním sebe – měním svět“ připomíná, že opravdu záleží jen na samostatném myšlení, cítění a zodpovědnosti za vlastní chování a vztahy.

5. PROJEKT ZDRAVÉ VÝŽIVY

Jedenáctým rokem probíhal projekt zdravé výživy – Živá strava dětem. Principem je zásobování pražských základních, mateřských a středních škol kvašenou zeleninou vlastní výroby. Projekt je velmi úspěšný a pomáhá dětem ke zdravým stravovacím návykům. V roce 2021 se zapojily opět nové školy, avšak projekt byl opět téměř zastaven kvůli společenské situaci.

Mimo projekt Zdravé výživy dodáváme naši kvašenou zeleninu do prodejen zdravé výživy a restaurací. Věříme, že se nám v následujícím roce podaří projekt zdravé výživy obnovit v původní podobě.

6. PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM

Vážení a milí, vy, kteří realizujete naši veřejnou sbírku – vedení škol, učitelé, vychovatelé, žáci, studenti a rodiče!

Uvědomujeme si, že spolupráce s námi je nad rámec vašich povinností, že se jí věnujete dobrovolně a z vlastní iniciativy. Ceníme si toho zejména s ohledem na fakt, že většina z vás s námi spolupracuje dlouhodobě a pravidelně již od roku 2006. Děkujeme a těšíme se na další společné projekty.

Děkujeme paní ilustrátorce Vendule Hegerové za každoroční skvělou spolupráci a za krásné ilustrace a nápady do našich publikací a her.

Děkujeme paní JUDr. Lence Deverové za právní pomoc Fondu Sidus, z.ú.

Děkujeme společnosti PPL (Professional Parcel Logistic) za partnerství při doručování zásilek.

Děkujeme společnosti Pharmos, a.s. za partnerství a prodej našich výrobků.

Děkujeme ČSOB, a.s. za podporu našich projektů.

Děkujeme dceřiné společnosti Fondu Sidus distribuce, s.r.o. za finanční dar.

 

7. FINANČNÍ ČÁST

7.1. Příloha účetní závěrky