Kategorie

ZELNÍČKOVI nyní s dárkem zdarma

Vybrané výrobky Fondu Sidus
můžete zakoupit i v síti lékáren


O NÁS » Výroční zprávy » Rok 2017

Výroční zpráva Fondu Sidus, z.ú. za rok 2017

 

  1. Úvod
  2. Organizační struktura ústavu
  3. Výzva Fondu Sidus, z.ú. a výsledky práce v roce 2017
  4. Projekty ústavu v roce 2017
  5. Kulturní a společenské aktivity FONDU SIDUS a jeho partnerů
  6. Poděkování partnerům
  7. Finanční část

1.  ÚVOD

Rok 2016 byl pro Fond Sidus, z.ú. dvanáctým rokem činnosti.

V roce 2017 jsme využívali speciální sbírkový účet veřejné sbírky, která je vedena u pražského magistrátu pod číslem
S-MHMP/1476620/2015. Sbírka je ustanovena na dobu neurčitou.

 

2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FONDU SIDUS

(Základní údaje) stav k 31.12.2017

Název :          Fond Sidus, z.ú.

Adresa:          Primátorská 40, 180 00, Praha 8

Založen:        25.8.2006

Zakladatelé:

Milan Nemček,     trvalý pobyt Praha 6

Ing. Pavel Přikryl, trvalý pobyt Praha 3

Registrace:

Fond Sidus, z.ú. je veden pod spisovou značkou U 146 u Městského soudu v Praze

IČO:                     27591433

Číslo účtu veřejné sbírky S-MHMP/1476620/2015: ČSOB, a.s. 1566666156/0300


Řídící orgány společnosti

Statutární orgán

Ředitel společnosti: Ing. Pavel Přikryl

Správní rada (SR)

Předseda:     MUDr. Jana Šmehlíková

Členové:       Jana Merkner

......................Ing. Ivana Matějková

Revizor (R)

Členové:       Filip Horák

 

Zaměstnanci obecně prospěšné společnosti:

Ing. Pavel Přikryl      - ředitel

Milan Němček          - manažer projektů

Dorota Vystavělová  - vedoucí kanceláře

 

3. VÝZVA FONDU SIDUS, Z.Ú. A VÝSLEDKY PRÁCE V ROCE 2017

V posledních letech klademe důraz na pomoc konkrétním dětem. V roce 2017 jsme upořádali každoroční akci „Výzva Fondu Sidus“. Obeslali jsme spolupracující školy v České republice a požádali vedení škol o doporučení postižených či nemocných dětí z jejich okolí. Připravili jsme systém žádostí pro výběr obdarovaných.

Celkový počet žádostí v roce 2017 byl 86. Vyhověli jsme 28 žádostem. Na základě „Výzvy Fondu Sidus“ jsme poskytli dary v celkové výši 254.249 Kč.

Výtěžek ze sbírky byl v roce 2017 použit pro následující děti:

rok

datum

jméno

dar

2017

16.10.2017

Adéla Sklenářová

1 201 Kč

2017

16.10.2017

Adéla Sklenářová

6 005 Kč

2017

23.8.2017

Karolina Dejová

10 000 Kč

2017

21.8.2017

Jasmína Tomková

5 381 Kč

2017

14.8.2017

Štěpán Bryknar

3 600 Kč

2017

24.7.2017

Magdalena Krebnerová

8 888 Kč

2017

11.7.2017

Tomáš Hendrych

15 040 Kč

2017

11.7.2017

MŠ Máj Nový Jičín

5 799 Kč

2017

11.7.2017

Sebastian Šlambor

15 500 Kč

2017

29.6.2017

ZŠ a MŠ HLAVNO

5 000 Kč

2017

29.6.2017

Michaela Kruželová

1 500 Kč

2017

28.6.2017

Adam Peška

5 310 Kč

2017

26.6.2017

Marika Mejzlíková

10 000 Kč

2017

26.6.2017

Ladislav Polacsek

5 857 Kč

2017

22.6.2017

Jiří Šprdlík

3 700 Kč

2017

22.6.2017

Antonie Vrbická

2 650 Kč

2017

20.6.2017

Dominik Zatloukal

5 000 Kč

2017

16.6.2017

Anja Grznarova

17 000 Kč

2017

16.6.2017

Michaela Vosátková

4 626 Kč

2017

16.6.2017

MŠ Koryčanská

20 000 Kč

2017

14.6.2017

Lukáš Němec

6 990 Kč

2017

14.6.2017

MŠ Trutnov

17 182 Kč

2017

14.6.2017

Jan Beránek

3 500 Kč

2017

7.6.2017

Tomáš Zástěra

9 900 Kč

2017

5.6.2017

Adam Svoboda

1 500 Kč

2017

5.6.2017

Bára Skotalová

15 000 Kč

2017

5.6.2017

Jakub Smola

10 000 Kč

2017

5.6.2017

Martin Mráček

17 970 Kč

2017

30.5.2017

Jakub Guryča

8 950 Kč

2017

30.5.2017

Adéla Hermanová

5 000 Kč

2017

27.3.2017

Veronika Švábiková

6 200 Kč


Všechny darovací smlouvy a další dokumenty k darům naleznete na našich stránkách www.fondsidus.cz v rubrice „Výsledky“.

 

4. PROJEKTY FONDU SIDUS V ROCE 2017

Pro mateřské školy (4.1., 4.2.), základní i střední školy (4.3.) jsme  připravili následující projekty:

4.1. JARO 2017: Naše milá zvířátka. Další naší edice náramků pro děti byla s domácími mazlíčky.

4.2. PODZIM 2017: obrázková publikace Dospěláci mají práci aneb každý dělá to, co umí. Publikace obsahuje ke každému uvedenému povolání hru s říkankami. Děti si pomocí samolepek a pastelek vytvoří deset představitelů oblíbených povolání. Děti se hravou formou dozvěděly, co vše je s danou prací spojeno. Současně pochopily, že každé povolání má svůj smysl.

4.3. PODZIM 2017: Projekt Mořský svět. Žáky a studenty jsme v tomto roce oslovili předměty symbolizujícími mořský svět. Nabídli jsme odznaky se zvířaty: krokodýl, hvězdice, delfín, krab, želva, mořský koník. Především pro střední školy jsme vydali edici propisek s heslem Změň sebe – změníš svět. Motto připomíná, že opravdu záleží na samostatném myšlení každého z nás, na zodpovědnosti za naše chování a vztahy.

5. PROJEKT ZDRAVÉ VÝŽIVY

Pátým rokem probíhal projekt zdravé výživy

Principem je zásobování pražských základních a mateřských škol salátem z kvašené zeleniny. Projekt je velmi úspěšný. Pomáháme tak ke zdravým stravovacím návykům. V roce 2017 se zapojily opět nové školy.

 

6. PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM

Vážení a milí, vy, kteří realizujete naši veřejnou sbírku – vedení škol, učitelé, vychovatelé, žáci, studenti a rodiče!

Uvědomujeme si, že spolupráce s námi je nad rámec vašich povinností, že se jí věnujete dobrovolně a z vlastní iniciativy.  Ceníme si toho zejména s ohledem na fakt, že většina z vás s námi spolupracuje dlouhodobě a pravidelně již od roku 2006. Děkujeme a těšíme se na další společné projekty.

Děkujeme paní JUDr. Lence Deverové za právní pomoc Fondu Sidus, z.ú.

Děkujeme společnosti PPL (Professional Parcel Logistic) za partnerství našich projektů.

Děkujeme hereckým osobnostem podporujícím projekty Fondu Sidus, jmenovitě Janě Merkner (člence správní rady a patronce akcí) a Jaromíru Noskovi.

Děkujeme ČSOB, a.s. za podporu našich projektů.

 

7. FINANČNÍ ČÁST

7.1. Příloha účetní závěrky