Kategorie

ZELNÍČKOVI nyní s dárkem zdarma

Vybrané výrobky Fondu Sidus
můžete zakoupit i v síti lékáren


VÝZVA FONDU SIDUS » Rok 2015
VÝZVA FONDU SIDUS 2015

K 30. 11. 2015 obdržely všechny školy, které zaslaly žádost o pomoc pro své žáky, závěrečnou informaci.

Vážení přátelé,

dovolujeme si vás informovat o úspěšném ukončení letošní „Výzvy Fondu Sidus“. Náš ústav obdržel v roce 2015 celkem 90 žádostí o pomoc nemocným dětem.
Do konce listopadu jsme schválili a vyhověli 56 žádostem v celkové výši 681.807 Kč. Zde si můžete prohlédnout přehled jednotlivých obdarovaných.

https://www.fondsidus.cz/tom/6-VYSLEDKY

Děkujeme za Vaši spolupráci, díky které můžeme pomáhat tam, kde je třeba.

Za tým Fondu Sidus
Ing. Pavel Přikryl
ředitel

 

K 31. 8. 2015 obdržely všechny školy, které zaslaly žádost o pomoc pro své žáky, následující informaci.

Vážení přátelé!

V reakci na naši jarní výzvu k doporučení nemocného nebo postiženého dítěte z Vašeho okolí jsme obdrželi 90 žádostí nejen od ředitelů a ředitelek škol, ale i od třídních učitelů, výchovných poradců, a dokonce od spolužáků. Váš zájem nám potvrdil, že zvolená cesta oboustranné spolupráce je opravdu smysluplná a přínosná. Rádi bychom vás obecně informovali o současném stavu žádostí.
Z celkového počtu 90 žádostí o pomoc jsme 24 žádostí zamítli, 15 jich bylo posunuto do podzimního kola. Vyhověno bylo 51 žádostem.
Darovací smlouvy k provedeným darům naleznete na našich webových stránkách,
https://www.fondsidus.cz/tom/6-VYSLEDKY, ostatní jsou v řešení. Konkrétní rozhodnutí týkající se Vaší žádosti obdržíte formou dopisu.

Děkujeme za Vaši spolupráci, díky které můžeme pomáhat tam, kde je třeba.

Za tým Fondu Sidus
Ing. Pavel Přikryl
ředitel

 

Dne 31.5.2015 jsme uzavřeli příjem žádostí o dary. V současné době probíhá schvalovací proces žádostí a následně zveřejníme seznam obdarovaných.

Děkujeme.

V květnu 2015 jsme vyzvali zástupce spolupracujících škol, aby nám pomohli vybrat, komu aktuálně pomoci.
Dne 31.5.2015 je uzávěrka sběru písemných žádostí o pomoc.

Text výzvy:

Vážení přátelé!
Dovolujeme si vás oslovit jako školu spolupracující na našich projektech a vyzvat vás k doporučení nemocného nebo postiženého dítěte z vašeho okolí. V posledních letech jsme začali více pomáhat individuálním pacientům. Takový druh pomoci se nám jeví jako smysluplný,  a proto se na vás obracíme.
Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo sám hledá pomoc – napište nám. Vaše žádosti zpracujeme a vybereme děti, kterým pak díky naší vzájemné spolupráci přispějeme na léčbu, zdravotní pobyt, pomůcky a podobně.
Vyberte někoho, komu chcete pomoci a zašlete nám žádost ve formě tištěného dopisu. V žádosti uveďte: údaje o vaší škole, jméno vybraného dítěte,
jeho věk, diagnózu, doplňující informace (dítě ze sociálně slabé rodiny apod.), konkrétní požadavek, informaci o předpokládaném přínosu pro jeho život, kontaktní údaje na ošetřujícího lékaře.
Žádosti zasílejte na:
Fond Sidus, z. ú.
Primátorská 40
180 00 Praha 8
Za tým Fondu Sidus
Ing. Pavel Přikryl
ředitel

Další informace na emailu: sidus@fondsidus.cz a telefonu 739658822
S citlivými údaji nakládáme v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů)