Kategorie

ZELNÍČKOVI nyní s dárkem zdarma

Vybrané výrobky Fondu Sidus
můžete zakoupit i v síti lékáren


O NÁS » Výroční zprávy » Rok 2018

Výroční zpráva Fondu Sidus, z.ú. za rok 2018

 

  1. Úvod
  2. Organizační struktura ústavu
  3. Výzva Fondu Sidus, z.ú. a výsledky práce v roce 2018
  4. Projekty Fondu Sidus, z.ú. v roce 2018
  5. Projekt Zdravé výživy
  6. Poděkování partnerům
  7. Finanční část

1.  ÚVOD

Rok 2018 byl pro Fond Sidus, z.ú. třináctým rokem činnosti. Uspořádali jsme projekty pro mateřské, základní i střední školy. Pro pražské školy z projektu zdravé výživy jsme již pošesté vyráběli kvašenou zeleninu.

 

2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FONDU SIDUS

(Základní údaje) stav k 31.12.2018

Název :          Fond Sidus, z.ú.

Adresa:          Primátorská 40, 180 00, Praha 8

Založen:        25.8.2006

Zakladatelé:

Milan Nemček,     trvalý pobyt Praha 6

Ing. Pavel Přikryl, trvalý pobyt Praha 3

Registrace:

Fond Sidus, z.ú. je veden pod spisovou značkou U 146 u Městského soudu v Praze

IČO:                27591433

Číslo účtu veřejné sbírky S-MHMP/1476620/2015: ČSOB, a.s. 1566666156/0300

 

Řídící orgány společnosti

Statutární orgán

Ředitel společnosti: Ing. Pavel Přikryl

Správní rada (SR)

Předseda:     MUDr. Jana Šmehlíková

Členové:       Jana Merkner

Ing. Ivana Matějková

Revizor (R)

Členové:       Filip Horák

 

Zaměstnanci společnosti:

Ing. Pavel Přikryl      - ředitel

Milan Němček          - manažer projektů

Dorota Vystavělová  - vedoucí kanceláře

Kateřina Joudalová – vedoucí provozu

 

3. VÝZVA FONDU SIDUS, Z.Ú. A VÝSLEDKY PRÁCE V ROCE 2018

V rámci Výzvy Fondu Sidus jsme obdrželi 65 žádostí o pomoc (o 21 méně než v roce 2017). Vyhověli jsme 39 žádostem (o 11 více než v roce 2017).

V roce 2018 Fondu Sidus uhradil 41 darů v celkové výši 273.173 Kč (o 18.924 Kč více než v roce 2017).

Výtěžek ze sbírky byl v roce 2018 použit pro pomoc:

rok

datum

jméno

dar

2018

20.12.2018

Štěpán Bryknar

3 000 Kč

2018

13.11.2018

MŠ Varnsdorf Eliška Šebková

3 196 Kč

2018

23.10.2018

Denisa Soukupová

6 500 Kč

2018

10.10.2018

Eliška Biskupová

10 000 Kč

2018

10.10.2018

Adam Vyčítal

7 190 Kč

2018

10.10.2018

Tereza Svrčinová

3 000 Kč

2018

10.10.2018

ZŠ Havířov - N. Rosner

8 001 Kč

2018

19.9.2018

Jaroslav Tomeš

5 000 Kč

2018

5.9.2018

Lukáš Schauer

7 140 Kč

2018

3.9.2018

Barbora Němcová

10 000 Kč

2018

27.8.2018

Jiří Juřica

4 946 Kč

2018

27.8.2018

Julie Antonie Vrbická

6 200 Kč

2018

13.8.2018

Matěj Swaczyna

10 000 Kč

2018

24.7.2018

Nikola Šarkozyová

2 880 Kč

2018

24.7.2018

Anabela Vlkošová

10 000 Kč

2018

24.7.2018

Jaroslav Vyškovský

3 790 Kč

2018

24.7.2018

Mia Puldová

3 698 Kč

2018

24.7.2018

Jakub Přikryl

10 000 Kč

2018

16.7.2018

MŠ Korycanská

20 000 Kč

2018

16.7.2018

Filip Marek

3 800 Kč

2018

16.7.2018

Roman Derevlanyj

10 000 Kč

2018

10.7.2018

Adam Číž

5 000 Kč

2018

10.7.2018

Samuel Walter

10 000 Kč

2018

3.7.2018

Ondřej Vobořil

4 800 Kč

2018

3.7.2018

Roman Tříska

5 000 Kč

2018

28.6.2018

Jonáš Komůrka

5 593 Kč

2018

26.6.2018

Daniel Macan

6 620 Kč

2018

26.6.2018

Katřina Kůsová

4 000 Kč

2018

26.6.2018

Veronika Čichovská

5 000 Kč

2018

26.6.2018

Michaela Hlaváčková

10 000 Kč

2018

26.6.2018

Matěj Verner

13 000 Kč

2018

26.6.2018

Magdalena Ceralová

5 886 Kč

2018

26.6.2018

Pavel Vomáčka

2 550 Kč

2018

26.6.2018

Kateřina Pavlů

1 490 Kč

2018

26.6.2018

Kateřina Pavlů

3 100 Kč

2018

20.6.2018

Jakub Racek

7 000 Kč

2018

20.6.2018

Jan Jozef Kopal

15 000 Kč

2018

20.6.2018

Sára Zavadilová

2 640 Kč

2018

20.6.2018

Magdalena Sukovatá

10 000 Kč

2018

2.5.2018

Šťastný úsměv

2 000 Kč

2018

8.2.2018

Adam Svoboda

6 153 Kč


Darovací smlouvy, dokumenty a příběhy k darům naleznete na našich stránkách
www.fondsidus.cz v rubrice
„Výsledky - Informace o finančních darech Fondu Sidus“.

 

4. PROJEKTY FONDU SIDUS V ROCE 2018

Pro mateřské školy (4.1., 4.2.), základní i střední školy (4.3.) jsme  připravili následující projekty:

4.1. JARO 2018: Naše milá zvířátka. Edice dětských náramků s domácími zvířaty.

4.2. PODZIM 2018: Barevný rok - obrázková publikace s mnoha úkoly a samolepkami. Děti si na pracovních listech vytváří obrazy čtyř ročních období. Hra pomáhá uvědomit si, jak se v průběhu roku mění krajina, město a také běžné lidské činnosti.

4.3. PODZIM 2018: Projekt Magnetické záložky. Žákům a studentům jsme v tomto roce vyrobili magnetické záložky se zvířaty (kůň, zajíc, pes, kočka, myš). Především pro střední školy jsme vydali edici magnetických záložek a propisek s hesly Změň sebe – změníš svět a Jaké si to uděláš – takové to máš. Motto připomíná, že opravdu záleží na samostatném myšlení každého z nás, na zodpovědnosti za naše chování a vztahy.

5. PROJEKT ZDRAVÉ VÝŽIVY

Šestým rokem probíhal projekt zdravé výživy – Živá strava dětem. Principem je zásobování pražských základních a mateřských škol kvašenou zeleninou vlastní výroby. Projekt je velmi úspěšný a pomáhá dětem ke zdravým stravovacím návykům. V roce 2018 se zapojily opět nové školy.

Mimo projekt Zdravé výživy dodáváme naši kvašenou zeleninu do prodejen zdravé výživy a restaurací.

 

6. PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM

Vážení a milí, vy, kteří realizujete naši veřejnou sbírku – vedení škol, učitelé, vychovatelé, žáci, studenti a rodiče!

Uvědomujeme si, že spolupráce s námi je nad rámec vašich povinností, že se jí věnujete dobrovolně a z vlastní iniciativy. Ceníme si toho zejména s ohledem na fakt, že většina z vás s námi spolupracuje dlouhodobě a pravidelně již od roku 2006. Děkujeme a těšíme se na další společné projekty.

 

Děkujeme paní ilustrátorce Vendule Hegerové za každoroční skvělou spolupráci a za krásné ilustrace a nápady do našich publikací a her.

Děkujeme paní JUDr. Lence Deverové za právní pomoc Fondu Sidus, z.ú.

Děkujeme společnosti PPL (Professional Parcel Logistic) za partnerství.

Děkujeme společnosti Pharmos, a.s. za partnerství a prodej našich výrobků.

Děkujeme hereckým osobnostem podporujícím projekty Fondu Sidus, jmenovitě Janě Merkner (člence správní rady a patronce akcí).

Děkujeme ČSOB, a.s. za podporu našich projektů.

Děkujeme Nadaci Hlas srdce společnosti Renomia za finanční dar.

Děkujeme rodině Salátových za finanční dar.

Děkujeme Gymnáziu Elišky Krásnhorské za finanční dar.

Děkujeme dceřiné společnosti Fondu Sidus distribuce, s.r.o. za finanční dar.

 

7. FINANČNÍ ČÁST

7.1. Příloha účetní závěrky