Kategorie

ZELNÍČKOVI nyní s dárkem zdarma

Vybrané výrobky Fondu Sidus
můžete zakoupit i v síti lékáren


KOMU POMÁHÁME » Kryštof Chrástka,11.11.2016

Dne 11. 11. 2016 byl předán finanční dar ve výši 5 000,- Kč Kryštofu Chráskovi na zakoupení zdravotnických pomůcek.