Kategorie

ZELNÍČKOVI nyní s dárkem zdarma

Vybrané výrobky Fondu Sidus
můžete zakoupit i v síti lékáren


VÝZVA FONDU SIDUS » Rok 2023
VÝZVA FONDU SIDUS 2023

Vážení přátelé!

Velmi nás těší, že i v letošním roce můžeme díky naší spolupráci vyhlásit Výzvu Fondu Sidus 2023. Znovu se na vás obracíme s možností doporučit dítě ze své školy či svého okolí, o kterém víte, že potřebuje pomoc. Může se jednat o děti dlouhodobě nemocné či se zdravotním znevýhodněním, které potřebují přispět na zdravotnické pomůcky, přístroje, na vybavení se speciálními úpravami jako jsou židličky, postýlky, kočárky, tříkolky nebo kola, na rehabilitační pobyty, speciální pobyty s pohybovou terapií a další léčebné a rehabilitační prostředky a postupy, které nejsou podporované státem - zdravotními pojišťovnami. Přispíváme formou úhrady faktury dodavateli. Není možné uhradit zpětně již zakoupenou pomůcku/léčbu na účet zákonného zástupce.

Výzva 2023 bude probíhat od 1. března 2023 do 31. března 2023.
Přijaty budou všechny žádosti doručené do 31. března 2023 v písemné formě na naši adresu:
Fond Sidus, z.ú., Primátorská 40, 18000 Praha 8 nebo v elektronické podobě na e-mailovou adresu: vyzva@fondsidus.cz.


Postup podání žádosti :
1. Vytiskněte Formulář žádosti o poskytnutí pomoci Výzva Fondu Sidus 2023, řádně jej vyplňte a
    zašlete jedním z výše uvedených způsobů.

2. V části Specifikace pomoci uveďte jednoznačný a srozumitelný požadavek, a to včetně vyčíslení
    konkrétní částky.

3. Vyčkejte na potvrzení, že vaše žádost byla v pořádku a je postoupena k dalšímu posuzování
    (informace obdržíte do jednoho měsíce). V případě dalšího posuzování vás vyzveme k doplnění
    (např. lékařská zpráva atd.). Budeme vás informovat i v případě, že vaší žádosti nevyhovíme.

4. Pokud budou doloženy všechny dokumenty včas a žádost bude schválena, bude obdarovaný
    vyzván k vyplnění Prohlášení o účelu darovaných prostředků a Souhlasu s užitím osobních údajů.
    Následně bude vystavena darovací smlouva.


Za tým Fondu Sidus, z.ú.: Milan Nemček, ředitel


Další informace poskytuje vedoucí kanceláře Dorota Vystavělová.
Využijte email vystavelova@fondsidus.cz nebo telefon 739 658 822.
S citlivými údaji nakládáme v souladu se zněním zákona č.201/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů)


 

Formulář žádosti o poskytnutí pomoci

Formulář žádosti o poskytnutí pomoci – Výzva Fondu Sidus 2023