Kategorie

ZELNÍČKOVI nyní s dárkem zdarma

Vybrané výrobky Fondu Sidus
můžete zakoupit i v síti lékáren


KOMU POMÁHÁME » FN Motol ZIMA - JARO 2015

Správní rada Fondu Sidus se rozhodla vyhovět žádosti primářky Pediatrické kliniky MUDr. Jany Tejnické  na nákup ohřívače dializačního roztoku pro pacienty s ledvinným selháním. Finanční dar ve výši 60.000,-  Kč na bude předán v nejbližší době.

Po předání daru zveřejníme další informace.