Kategorie

ZELNÍČKOVI nyní s dárkem zdarma

Vybrané výrobky Fondu Sidus
můžete zakoupit i v síti lékáren


KOMU POMÁHÁME » FN Motol 30.11.2011
Motol 30.11.2011
Přístroj PulsePen pro vyšetřování dětí s chronickým onemocněním ledvin
Na konci listopadu zakoupíme pro děti s chronickým selháním ledvin léčené dialýzou (umělou ledvinou) nebo transplantací ledviny přístroj na měření rychlosti šíření pulzové vlny v cévách. Tento parametr je nově zjištěným rizikovým faktorem pro srdečně-cévní onemocnění u pacientů s chronickým selháním ledvin. Kardiovaskulární onemocnění jsou přitom hlavní příčinou úmrtí pacientů s chronickým selháním ledvin, které je u dětí 1000x vyšší než u zdravé dětské populace.


Většina dětských dialyzačních a transplantačních center v západní Evropě a USA již přístroj má a děti s ním vyšetřuje. Zlepšená diagnostika příznaků srdečně-cévních onemocnění, kam patří i abnormality v rychlosti šíření pulzní vlny v cévách, které se tímto přístrojem zjišťuje, povede ke zlepšení léčby těchto dětských pacientů, což sníží celkovou nemocnost i úmrtnost dětí s chronickým selháním ledvin.

Uvedený přístroj bude prvním přístrojem svého druhu na dětské klinice v ČR. Na nefrologických a kardiologických pracovištích pro dospělé však již v ČR obdobné přístroje mají, protože u dospělých je měření rychlosti šíření pulzní vlny v cévách již zavedenějším vyšetřením.

V dětském dialyzačně-transplantačním centru na Pediatrické klinice nemocnice v Motole je toho času ve sledování asi 70 dětí s chronickým selháním ledvin léčených dialýzou nebo transplantací, u kterých se bude vyšetření tímto přístrojem provádět. Dalších více než 100 dětí s chronickou ledvinnou nedostatečností v blízké době dospěje do chronického selhání ledvin.

Přístroj PulsePen italské firmy DiaTecne je kvalitním a zároveň nejlevnějším přístrojem na měření rychlosti šíření pulzní vlny (cena 4360.- EUR, tj. včetně DPH částka 136 477,- Kč). Informace o přístroji jsou na internetových stránkách www.pulsepen.com

Kontakt na prodejce je: info@pulsepen.com (kontaktní osobou je pan Giuseppe Lio).

Předem mnohokrát děkujeme za nás i za naše dětské pacienty s chronickým selháním ledvin

Za nemocnici v Motole přístroj žádal:
Prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc.
vedoucí programu transplantací ledvin u dětí
Pediatrická klinika a Transplantační centrum
Fakultní nemocnice v Motole

Přístroji PulsePen byl uveden do provozu v únoru 2012. Tehdy změřil první dětské pacienty s chronickým selháním ledvin, které jsou na dialýze nebo již po transplantaci ledviny. Přístroj je dobře funkční, je poměrně jednoduchý a vyšetření pro dětí není náročné a hlavně je naprosto bezbolestné, což je pro děti důležité. Referenci o využití obdržíme od Univerzity Karlovy až bude mít změřeno více dětí, předpokládám za 2-3 měsíce.

Ing. Pavel Přikryl
Fond Sidus