Kategorie

ZELNÍČKOVI nyní s dárkem zdarma

Vybrané výrobky Fondu Sidus
můžete zakoupit i v síti lékáren


O NÁS » Výroční zprávy » Rok 2016

Výroční zpráva Fondu Sidus, z.ú. za rok 2016

 

  1. Úvod
  2. Organizační struktura ústavu
  3. Výzva Fondu Sidus, z.ú. a výsledky práce v roce 2016
  4. Projekty ústavu v roce 2016
  5. Kulturní a společenské aktivity FONDU SIDUS a jeho partnerů
  6. Poděkování partnerům
  7. Finanční část

1.  ÚVOD

Rok 2016 byl pro Fond Sidus, z.ú. jedenáctým rokem činnosti.

V roce 2016 jsme využívali speciální sbírkový účet veřejné sbírky, která je vedena u pražského magistrátu pod číslem
S-MHMP/1476620/2015. Sbírka je ustanovena na dobu neurčitou.

 

2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FONDU SIDUS

(Základní údaje) stav k 31.12.2016

Název :          Fond Sidus, z.ú.

Adresa:          Primátorská 40, 180 00, Praha 8

Založen:        25.8.2006

Zakladatelé:

Milan Nemček,     trvalý pobyt Praha 6

Ing. Pavel Přikryl, trvalý pobyt Praha 3

Registrace:

Fond Sidus, z.ú. je veden pod spisovou značkou U 146 u Městského soudu v Praze

IČO:                     27591433

Číslo účtu veřejné sbírky S-MHMP/1476620/2015: ČSOB, a.s. 1566666156/0300

Řídící orgány společnosti

Statutární orgán

Ředitel společnosti: Ing. Pavel Přikryl

Správní rada (SR)

Předseda:     MUDr. Jana Šmehlíková

Členové:       Jana Merkner
.....................Ing. Ivana Matějková

Revizor (R)

Členové:       Filip Horák

Zaměstnanci obecně prospěšné společnosti:

Ing. Pavel Přikryl     - ředitel

Milan Němček          - manažer projektů

Jana Slováčková     - vedoucí kanceláře

 

3. VÝZVA FONDU SIDUS, Z.Ú. A VÝSLEDKY PRÁCE V ROCE 2016

V posledních letech klademe důraz na pomoc konkrétním dětem. V roce 2016 jsme opět spustili každoroční akci „Výzva Fondu Sidus“. Obeslali jsme spolupracující školy v České republice a požádali vedení škol o doporučení postižených či nemocných dětí z jejich okolí. Připravili jsme systém žádostí pro výběr obdarovaných.

Celkový počet žádostí v roce 2016 byl 127 (o 37 více než před rokem). Vyhověli jsme 28 žádostem. Na základě „Výzvy Fondu Sidus“ jsme poskytli dary v celkové výši 278.807 Kč.

Výtěžek ze sbírky byl v roce 2016 použit pro následující děti:

2016

11.11.2016

Bedřich Svoboda

6 735 Kč

2016

11.11.2016

Kryštof Chráska

5 000 Kč

2016

29.9.2016

Kryštof Chráska

4 999 Kč

2016

13.9.2016

Matyáš Novák

10 000 Kč

2016

30.8.2016

Bedřich Svoboda

3 265 Kč

2016

17.8.2016

Lucie Černá

10 000 Kč

2016

16.8.2016

Magdalena Ceralová

5 000 Kč

2016

22.7.2016

Václav Hanzal

3 031 Kč

2016

20.7.2016

MŠ Krhová

15 000 Kč

2016

20.7.2016

Hana Hrabalová

8 000 Kč

2016

14.7.2016

Erika Beranová

20 000 Kč

2016

14.7.2016

Michal Ostravský

5 988 Kč

2016

14.7.2016

MŠ Ostrava - Dubina

19 000 Kč

2016

4.7.2016

Jan Beránek

3 500 Kč

2016

4.7.2016

Lukáš Hansel

8 332 Kč

2016

27.6.2016

Kateřina Buchtelová

7 499 Kč

2016

27.6.2016

Tereza Knotková

10 069 Kč

2016

27.6.2016

Karolína Kološová

5 000 Kč

2016

21.6.2016

Jan Laurenčík

12 000 Kč

2016

24.5.2016

Magdalena Hanková

20 000 Kč

2016

27.4.2016

Karolina Martanová

10 000 Kč

2016

12.4.2016

Marie Kučerová

15 000 Kč

2016

12.4.2016

Klára Sochorková

15 000 Kč

2016

29.3.2016

Lucie Haindlová

5 000 Kč

2016

11.3.2016

Unie rodičů

6 389 Kč

2016

22.2.2016

Julie Sobková

15 000 Kč

2016

9.2.2016

Vojtěch Zatloukal

10 000 Kč

2016

19.1.2016

Petr Bauer

20 000 Kč


Všechny darovací smlouvy a další dokumenty k darům naleznete na našich stránkách www.fondsidus.cz v rubrice „Výsledky“.

 

4. PROJEKTY FONDU SIDUS V ROCE 2016

Pro mateřské školy (4.1., 4.2.), základní i střední školy (4.3.) jsme  připravili následující projekty:

4.1. JARO 2016: Chytří Lepíci - třetí díl "lepíků", ve kterém se děti zábavnou formou za pomoci "nekonečných" samolepek a básniček naučily a zopakovaly základní věci týkající se osobní hygieny, zdravého stravování, první pomoci, pobytu v přírodě a sportu. Tento edukativně-zábavný projekt jsme připravili opět s vaší oblíbenou dětskou ilustrátorkou Vendulou Hegerovou.

4.2. PODZIM 2016: hra „Malý zachránce“. Hra s mnoha úkoly, která je zaměřena na bezpečnost, slušné chování, a pomoc druhým. Ke hře děti využívaly figurky a samolepky.  tentokrát sestavováním postaviček různých obyvatel planety Země seznámil děti s jejich různorodostí a odlišností, typickými znaky jako jsou například oblečení nebo obydlí. Opět nám pomohla svými krásnými kresbami Vendula Hegerová, básničky sestavil pan Ing. Přikryl se svojí manželkou Hankou.

4.3. PODZIM 2016: Projekt Mořský svět. Žáky a studenty jsme v tomto roce oslovili předměty symbolizujícími mořský svět. Nabídli jsme náramky se zvířaty: krokodýl, hvězdice, delfín, krab, želva, mořský koník.

5. PROJEKT ZDRAVÉ VÝŽIVY

5.1. Čtvrtým rokem probíhal projekt zdravé výživy

Principem je zásobování pražských základních a mateřských škol salátem z kvašené zeleniny. Projekt je velmi úspěšný. Pomáháme tak ke zdravým stravovacím návykům. V roce 2016 se zapojily opět nové školy.

 

6. PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM

Vážení a milí, vy, kteří realizujete naši veřejnou sbírku – vedení škol, učitelé, vychovatelé, žáci, studenti a rodiče!

Uvědomujeme si, že spolupráce s námi je nad rámec vašich povinností, že se jí věnujete dobrovolně a z vlastní iniciativy. Ceníme si toho zejména s ohledem na fakt, že většina z vás s námi spolupracuje dlouhodobě a pravidelně již od roku 2006. Děkujeme a těšíme se na další společné projekty.

Děkujeme paní JUDr. Lence Deverové za právní pomoc Fondu Sidus, z.ú.

Děkujeme společnosti PPL (Professional Parcel Logistic) za partnerství a částečný sponzoring našich projektů.

Děkujeme hereckým osobnostem podporujícím projekty Fondu Sidus, jmenovitě Janě Merkner (člence správní rady a patronce akcí) a Jaromíru Noskovi.

Děkujeme ČSOB, a.s. za podporu našich projektů.


7. FINANČNÍ ČÁST

7.1. Příloha účetní závěrky