Kategorie

ZELNÍČKOVI nyní s dárkem zdarma

Vybrané výrobky Fondu Sidus
můžete zakoupit i v síti lékáren


KOMU POMÁHÁME » ZŠ a MŠ Kluky, 12.6.2019

Dne 12. 6. 2019 byl předán finanční dar ve výši 4.000,- Kč Základní škole a Mateřské škole Kluky na zakoupení
manipulačně-senzorického panelu.