Kategorie


Projekty MŠ - Barevný rok
Úkoly ke stažení

Vybrané výrobky Fondu Sidus
můžete zakoupit i v síti lékáren


VÝZVA FONDU SIDUS » Rok 2019
VÝZVA FONDU SIDUS 2019

Vážení přátelé!

Těší nás, že i v letošním roce můžeme díky naší spolupráci vyhlásit  „Výzvu Fondu Sidus 2019“

Znovu se na vás obracíme s možností doporučit dítě ze své školy či svého okolí, o kterém víte, že potřebuje pomoc. Může se jednat o děti dlouhodobě nemocné či se zdravotním postižením, které potřebují přispět na zdravotnické pomůcky, přístroje, na vybavení se speciálními úpravami jako jsou židličky, postýlky, kočárky, tříkolky nebo kola, na rehabilitační pobyty, speciální pobyty s pohybovou terapií a další léčebné a rehabilitační prostředky a postupy, které nejsou podporované státem – zdravotními pojišťovnami.

Výzva 2019 bude probíhat od 1. března 2019 do 31. března 2019. Přijaty budou všechny žádosti doručené do tohoto data v písemné formě na naši adresu:
Fond Sidus, z.ú., Primátorská 40, 180 00 Praha 8

Postup podání žádosti:

1. Vytiskněte „Formulář žádosti o poskytnutí pomoci – Výzva Fondu Sidus 2019“, řádně jej vyplňte a zašlete poštou na naši adresu.

2. V části „Specifikace pomoci“ uveďte jednoznačný a srozumitelný požadavek, a to včetně vyčíslení konkrétní částky.

3. Vyčkejte na potvrzení, že vaše žádost byla v pořádku a je postoupena k dalšímu posuzování (informace obdržíte do jednoho měsíce). V případě dalšího posuzování vás vyzveme k doplnění (např. lékařská zpráva atd.). Budeme vás informovat i v případě, že vaší žádosti nevyhovíme.

4. Pokud budou doloženy všechny dokumenty včas a žádost bude schválena, bude obdarovaný vyzván k vyplnění „Prohlášení o účelu darovaných prostředků“ a „Souhlasu s užitím osobních údajů“. Následně bude vystavena darovací smlouva.

Za tým Fondu Sidus, z.ú.: Ing. Pavel Přikryl, ředitel.

Další informace poskytuje vedoucí kanceláře Dorota Vystavělová
Využijte email vystavelova@fondsidus.cz nebo telefon 739 658 822.

S citlivými údaji nakládáme v souladu se zněním zákona č.201/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů)


 

Formulář žádosti o poskytnutí pomoci – Výzva Fondu Sidus 2019