Kategorie

ZELNÍČKOVI nyní s dárkem zdarma

Vybrané výrobky Fondu Sidus
můžete zakoupit i v síti lékáren


O NÁS » Výroční zprávy » Rok 2015

Výroční zpráva Fondu Sidus, z.ú. za rok 2015

  1. Úvod
  2. Organizační struktura ústavu
  3. Výzva Fondu Sidus, z.ú. a výsledky práce v roce 2015
  4. Projekty ústavu v roce 2015
  5. Kulturní a společenské aktivity FONDU SIDUS a jeho partnerů
  6. Poděkování partnerům
  7. Finanční část

1.  ÚVOD

V roce 2015 prošla naše nezisková organizace transformací z obecně prospěšné společnosti (o.p.s.) na ústav (z.ú.). Rok 2015 byl pro Fond Sidus, z.ú. desátým rokem činnosti.

V roce 2015 jsme využívali speciální sbírkový účet veřejné sbírky, která je vedena u pražského magistrátu pod číslem MHMP/958815/2012. V září jsme stávající veřejnou sbírku uzavřeli a spustili novou. Nová sbírka S-MHMP/1476620/2015 je ustanovena na dobu neurčitou.

 

2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FONDU SIDUS

(Základní údaje) stav k 31.12.2015

Název :          Fond Sidus, z.ú.

Adresa:          Primátorská 40, 180 00, Praha 8

Založen:        25.8.2006

Zakladatelé:

Milan Nemček,     trvalý pobyt Praha 6

Ing. Pavel Přikryl, trvalý pobyt Praha 3

Registrace:

Fond Sidus, z.ú. je veden pod spisovou značkou U 146 u Městského soudu v Praze

IČO:                     27591433

Číslo účtu veřejné sbírky S-MHMP/1476620/2015: ČSOB, a.s. 1566666156/0300

Řídící orgány společnosti

Statutární orgán

Ředitel společnosti: Ing. Pavel Přikryl

Správní rada (SR)

Předseda:     MUDr. Jana Šmehlíková

Členové:       Jana Merkner

Ing. Ivana Matějková

Revizor (R)

Členové:       Filip Horák

Zaměstnanci obecně prospěšné společnosti:

Ing. Pavel Přikryl     - ředitel

Milan Němček          - manažer projektů

Jana Slováčková     - vedoucí kanceláře

 

3. VÝZVA FONDU SIDUS, Z.Ú. A VÝSLEDKY PRÁCE V ROCE 2015

V posledních letech klademe důraz na pomoc konkrétním dětem. V roce 2015 jsme spustili akci „Výzva Fondu Sidus“. Obeslali jsme spolupracující školy v České republice a požádali vedení škol o doporučení postižených či nemocných dětí z jejich okolí. Připravili jsme systém žádostí pro výběr obdarovaných.

Celkový počet žádostí v roce 2015 byl 90. Vyhověli jsme 56 žádostem. Na základě „Výzvy Fondu Sidus“ jsme poskytli dary v celkové výši 681.807 Kč.

Výtěžek ze sbírky byl v roce 2015 použit pro následující děti:

datum

jméno

dar

18.12.2015

Jakub Funěk

5300 Kč

24.11.2015

František Jančura

1 505 Kč

23.11.2015

Lucie Haindlová

3 200 Kč

23.11.2015

Dominika Palkechová

10 000 Kč

19.11.2015

Jakub Pecka

40 000 Kč

19.11.2015

Richard Nabělek

19 180 Kč

11.11.2015

Matyáš Marek

8 380 Kč

11.11.2015

Adéla Marková

5 030 Kč

11.11.2015

Judita Kábrtová el. zvedák

1 705 Kč

11.11.2015

Judita Kábrtová fyzioterapie

6 000 Kč

27.10.2015

David Tunkl

16 297 Kč

21.10.2015

Jakub Sedláček

20 000 Kč

7.10.2015

Jakub Rohel

4 000 Kč

7.10.2015

Natálie Hajduová

15 000 Kč

7.10.2015

Michal Žitník

9 500 Kč

29.9.2015

MŠ Jana Pavla II.

8 649 Kč

29.9.2015

Matěj Balek

27 879 Kč

29.9.2015

Tereza Voňková

9 990 Kč

8.9.2015

Vojtěch Vrubl

10 000 Kč

8.9.2015

Jan Suchý

15 000 Kč

8.9.2015

Filip Dvořák

5 500 Kč

8.9.2015

Tomáš Vorel

20 000 Kč

8.9.2015

Barbora Vysloužilová

10 000 Kč

8.9.2015

Lukáš Němec

22 385 Kč

8.9.2015

Lukáš Jendrulek

20 000 Kč

25.8.2015

Elena Szymanská

20 000 Kč

25.8.2015

Anastázie Nováková

10 000 Kč

25.8.2015

Ondřej Vrba

6 127 Kč

25.8.2015

Eliška Cajzová

15 000 Kč

25.8.2015

Mia Puldová

3 521 Kč

12.8.2015

Šimon Vašek

16 000 Kč

12.8.2015

Marie Řezníčková

7 990 Kč

11.8.2015

Jan Kozlík

4 320 Kč

11.8.2015

Dominik Bečák

4 000 Kč

3.8.2015

Tereza Vymazalová

2 000 Kč

3.8.2015

Gabriel Tavali

24 000 Kč

3.8.2015

František Jančura

3 504 Kč

29.7.2015

Tereza Juhová

3 500 Kč

28.7.2015

Filip Marek

15 000 Kč

28.7.2015

Karolina Dyrynková

20 000 Kč

28.7.2015

Klára Schinaglová

10 000 Kč

28.7.2015

Jan Kozlík

3 000 Kč

28.7.2015

Kateřina Škubová

2 493 Kč

27.7.2015

Michala Kruželová

31 000 Kč

20.7.2015

Sofie Březíková

15 000 Kč

20.7.2015

Hynek Skůra

13 578 Kč

20.7.2015

Patrik Čížek

14 440 Kč

20.7.2015

Radek Buček

2 524 Kč

20.7.2015

Veronika Čichovská

10 111 Kč

20.7.2015

Štěpán Sečanský

15 000 Kč

16.7.2015

Zuzana Hušková

11 900 Kč

9.7.2015

Nemocnice Na Bulovce

31 799 Kč

4.3.2015

Michaela Kruželová

35 000 Kč

2.2.2015

MŠ Korycanská

21 800 Kč

Všechny darovací smlouvy a další dokumenty k darům naleznete na našich stránkách www.fondsidus.cz v rubrice „Výsledky“.

 

4. PROJEKTY FONDU SIDUS V ROCE 2015

Pro mateřské školy (4.1., 4.2.), základní i střední školy (4.3.) jsme  připravili následující projekty:

4.1. JARO 2015: Chytří Lepíci - třetí díl "lepíků", ve kterém se děti zábavnou formou za pomoci "nekonečných" samolepek a básniček naučily a zopakovaly základní věci týkající se osobní hygieny, zdravého stravování, první pomoci, pobytu v přírodě a sportu. Tento edukativně-zábavný projekt jsme připravili opět s vaší oblíbenou dětskou ilustrátorkou Vendulou Hegerovou.

4.2. PODZIM 2015: Světoví Lepíci - čtvrtý a poslední díl "lepíků“, tentokrát sestavováním postaviček různých obyvatel planety Země seznámil děti s jejich různorodostí a odlišností, typickými znaky jako jsou například oblečení nebo obydlí. Opět nám pomohla svými krásnými kresbami Vendula Hegerová, básničky sestavil pan Ing. Přikryl se svojí manželkou Hankou.

4.3. PODZIM 2015: Projekt Duha pomoci, přátelství a svobody. Žáky a studenty jsme v tomto roce oslovili předměty symbolizujícími právě tato slova a jejich důležitou a nezastupitelnou úlohu v životě člověka. Nabídli jsme náramky v barvách duhy s možností vepsat koho nebo co máte rádi, a náramky s mottem "Změň sebe, změníš svět". Doplnili jsme je přívěsky ve tvaru zvířat představujících sílu (slon), odvahu (lev) a vytrvalost (zebra). Chtěli jsme připomenout, jak důležité jsou v životě tyto vlastnosti pro nás všechny, oč důležitější však jsou pro děti, které podporujeme, tedy postižené či nemocné.

5. PROJEKT ZDRAVÉ VÝŽIVY, PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR A DALŠÍ AKTIVITY ÚSTAVU

5.1. Třetím rokem probíhal projekt "Zdravé výživy".

Principem je zásobování pražských základních a mateřských škol salátem z kvašené zeleniny. Projekt je velmi úspěšný. Pomáháme tak ke zdravým stravovacím návykům.

5.2. Druhý ročník Příměstského tábora

Letní prázdniny v roce 2015 byly pro zaměstnance Fondu Sidus, o.p.s. ve znamení druhého ročníku příměstského tábora. Název „Prázdniny na ostrově II.“ je odvozen od místa Libeňského ostrova v Praze. Průběh tábora i článek z měsíčníku Prahy 8 naleznete na internetu na adrese https://www.fondsidus.cz/tom/17-PRIMESTSKY-TABOR/69-2015 . Tábor budeme pořádat i v kalendářním roce 2016.

 

6. PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM

Vážení a milí, vy, kteří realizujete naši veřejnou sbírku – vedení škol, učitelé, vychovatelé, žáci, studenti a rodiče!

Uvědomujeme si, že spolupráce s námi je nad rámec vašich povinností, že se jí věnujete dobrovolně a z vlastní iniciativy. Ceníme si toho zejména s ohledem na fakt, že většina z vás s námi spolupracuje dlouhodobě a pravidelně již od roku 2006. Děkujeme a těšíme se na další společné projekty.

Děkujeme partnerským nemocnicím za spolupráci s námi i za pomoc s výběrem a vyhodnocením žádostí, především pak děkujeme vedení nemocnice v Motole a primářce MUDr. Janě Tejnické a profesoru MUDr. Janu Léblovi, CSc.

Děkujeme paní JUDr. Lence Deverové za právní pomoc Fondu Sidus, z.ú.

Děkujeme společnosti PPL (Professional Parcel Logistic) za partnerství a částečný sponzoring našich projektů.

Děkujeme hereckým osobnostem podporujícím projekty Fondu Sidus, jmenovitě Janě Bernáškové (patronce akcí) a Jaromíru Noskovi.

Děkujeme ČSOB, a.s. za podporu našich projektů.

 

7. FINANČNÍ ČÁST

7.1. Příloha účetní závěrky