Kategorie

ZELNÍČKOVI nyní s dárkem zdarma

Vybrané výrobky Fondu Sidus
můžete zakoupit i v síti lékáren


Realizace sbírky ve škole Na Slovance, Praha 8

V letošním roce se k nám znovu připojily děti ze Základní školy a mateřské školy Na Slovance, Praha 8. V minulosti jsme spolupracovali s paní Zdenou Svobodovou, která odešla do důchodu. Velmi nás tedy potěšilo když naši sbírku letos podpořila paní zástupkyně Mgr. Petra Křížová. Vlastní realizace se ujaly děti ze třídy 4.A za pomoci třídní paní učitelky - Mgr. J. Martínkové a asistenta pedagoga - B. Jiránkové. Celou akci si skvěle připravily a výsledek prodeje tomu odpovídá - vybralo se téměř 10.000,- Kč.

Moc děkujeme všem, kdo akci zorganizovali, i těm, kdo nakupovali a věříme, že měli stejnou radost jako my Smile